A+ A A-

Over EenReisverzekering

DIENSTENWIJZER VAN HBG FINANCIËLE DIENSTVERLENING

- Versie Februarie 2013

 

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze

leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor.

Hieronder vind u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en

waar u terecht kunt met uw klachten.

 

Wie zijn wij?

Naam en adresgegevens :

 

Onze Nederlandse Vestiging :

HBG Financiële Dienstverlening

Allerheiligenweg 10 a

4835 BK Breda

0765653345

0641468347

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. be

www.eenverzekering.be

 

Postadres :

HBG Financiële Dienstverlening

Postbus 4793

4803 ET Breda

 

Onze Belgische Vestiging :

HBG Financiële Dienstverlening BVBA

Frankrijklei 31 - 33

2000 Antwerpen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.eenverzekering.be

Onze kantoren behandelen uw belangen op financiële diensten.

 

Bereikbaarheid

U kunt ons op veel manieren bereiken :

Telefonisch    0765653345

GSM             0641468347

E-mail           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Post             Postbus 4793, 4803 ET, Breda 

 

U kunt met ons ook een afspraak maken en dan komen we persoonlijk bij u thuis.

Onze communicatie met u voeren wij daarbij in het Nederlands. 

Wij zijn vaak tussen 9.30 uur en 11.30 uur goed telefonisch bereikbaar m.u.v.

Zon-, Vakantie- en Feestdagen.

 

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij volgende organisaties geregistreerd.

- AFM ( Autoriteit Financiële Marken )

- CFD ( Commissie Financiële Dienstverlening)

- Kifid ( Klachten Instituut Financiële Dienstverlening)

- KvK ( Kamer van Koophandel)

- AZC (Assurantieclub)

- DAK (Intermediairscollectief)

- V&V (Volmachtbedrijf Voogd & Voogd)

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt krachten de wet toezicht op ondernemingen, die actief zijn in de financiële dienstverlening.

Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12002008.

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben

over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

 

Kamer van koophandel

In het handelsregister van Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 20073544.

 

Onze Dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en

diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij  van dienst kunnen zijn :

- Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen, dat kan gaan om de verzekering van uw

inboedel of van uw auto. 

- Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Er zijn complexe verzekeringen om uw uitvaartkosten en of

nabestaande te verzekeren. Tot eenvoudige levensverzekeringen op basis van een garantie-kapitaal. 

- Consumptief Krediet - Financial Lease

Soms komt u onverwacht voor een grote uitgaven te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan

krijgt in een andere stad en voor woon werk-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering

van dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet.

- Betalen en Sparen

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening of een

deposito.

- Beleggen - Vermogensbeheer

Ons kantoor verleent geen beleggingsdiensten. Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met

financiële instellingen, die gespecialiseerd zijn in beleggingen.

- Financial Life Planning

Wij beschikken over de juiste software om een financieel life plan voor u te kunnen maken. Toch is

het wel zo, dat wij m.b.t. meer complexere- en bedrijfsmatigere planningen u zullen doorverwijzen naar

een meer daarvoor gespecialiseerde (fiscaal, juridisch) adviseur.

- Belastingaangifte

Via ons kantoor kunnen wij uw belastingaangifte en boekhouding in orde laten maken. Wij werken

daarvoor samen met een belasting- administratiekantoor.

- Polischeck

Wij kunnen al uw verzekeringen eens goed bekijken / checken of deze niet goedkoper, maar

toch ook tegen betere voorwaarden verzekerd zouden kunnen worden. U gaat via zo'n polischeck vaak

beter verzekerd door het leven. U zou door een polischeck ook wel eens honderden euro's per jaar

kunnen besparen. Maak voor een polischeck bij u thuis een afspraak met onze adviseur.

Zet in de e-mail :

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ja, ik wil een Polischeck!

Ook kunt u natuurlijk zelfstandig kijken of u bijvoorbeeld niet teveel betaald voor bijvoorbeeld uw

autoverzekering via onze vergelijkmodule op www.eenverzekering.nl , maar wilt u een totaal advies

over al uw verzekeringen, nodig dan onze adviseur uit voor de voor de gehele polischeck.

 

Hoe komen wij tot een advies

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële

instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wij zijn onafhankelijk

adviseurs.

 

Ondernemers vrijheid

Geen enkele financiële instelling, zoals een bank- of verzekeringsmaatschappij, heeft een

eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om te kunnen adviseren wat

wij in uw belang vinden, gaan hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

 

Hoe zit het met onze kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen,

vergunningen, kosten van huisvesting, marketing-, webdesign-, auto-, tefoon-, internet-, boekhoud-,

administratie-, opleiding en algemene kantoor kosten.

Deze kosten moeten worden vergoed. Ons kantoor heeft er voor gekozen deze kosten direct via u

en indirect via de premie van schadeverzekeringen m.u.v. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

te laten lopen.

De directe vergoedingen kunnen zijn :

- Service Abonnementen

- Mini Leven Abonnementen

- Fee

- Uurloon

- Gespreide fee / uurloon Betaling

U kunt via ons de factuur in maximaal 60 maanden (5 jaar) betalen. U betaalt voor deze overeengekomen vorm van

gespreide betaling van de factuur een rente van ongeveer 8%. Deze rente zit in de gespreide vergoeding ingebouwd.

Indien het factuur bedrag lager is dan 1000 euro, dan wordt deze vorm van gespreide betaling niet gemeld bij BKR.

Indien u akkoord gaat met deze vorm van vergoeden van de factuur, dan dient u zich daar na ondertekening

daarvan aan te houden. Terugdraaien van deze vorm van factuur vergoeding is dan ook niet meer mogelijk! 

De indirecte vergoedingen zijn :

provisie via schadeverzekeringen, m.u.v. de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

 

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal

zaken van u.

 

Juiste en Volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben,

vragen wij van u, afhankelijk van de actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. De informatie die wij van u ontvangen

is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

 

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het beste vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle

puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders

laat begeleiden, om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons van belang een totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico, omdat wij konden denken, dat u

dat elders geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het volmaken van het totaalbeeld van uw financiële

dienstenpakket.

 

Voorbereiding Afspraak

Indien u een afspraak met ons maakt verzoeken wij u zoveel mogelijk zaken klaar te leggen.

U kunt daarbij o.a. al denken aan : 

- NAW gegevens

- Arbeidsovereenkomst

- Belastingaangifte

- Beleggingen

- Inkomensoverzicht (-en)

- Huwelijks- en of samenlevingsovereenkomst

- Leningen

- Lijfrentes

- Trouwboekje

- Spaargelden

- Salarisstrookje

- Verzekeringen

- etc...

zo kunt u zich het beste voorbereiden op een afspraak met onze adviseur. Hoe meer u weet, hoe meer wij samen

weten. Zo kunnen wij gezamenlijk het beste werken naar een advies wat het beste bij uw behoeften en wensen past!

 

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen

zijn op uw pakket van financiële diensten.

- Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos geworden.

 

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen, zal het vaak gebeuren, dat wij u informatie verstrekken.

Soms gaat het vaak om informatie, die wij u op basis  van een wettelijke verplichting aan u moeten verstrekken.

Wij vragen u al onze informatie door te nemen en ons zo nodig te raadplegen.

In ieder geval dragen wij u de polissen en andere contracten / gegevens altijd zelf te controleren en vast te stellen

of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten en gegevens ook!

 

Persoonsgegevens

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens

vragen.

Wij gaan hier zorgvuldig mee om.

De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het :

College Bescherming Persoonsgegevens (CPB)

 

Als u een klacht hebt

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk.

Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan er toe leiden dat u een klacht hebt.

 

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor.

In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

U kunt zich wenden tot :

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

 

Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten.

Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven.

 

Hebt u vragen, aarzel ons niet ons een verdere toelichting te vragen.

Wij zijn u graag van dienst via HBG Financiële Dienstverlening,

of via www.eenverzekering.nl

Lees meer...

HBG Financiële Dienstverlening is uw privéadres voor financiële zaken. Financiële dienstverlening is mensenwerk voor en door mensen. Onze adviseurs nemen daarom graag de tijd voor u. Zij maken werk van een goed advies. Dat begint bij een gesprek om uw persoonlijke situatie te inventariseren. Op basis hiervan wordt uitgebreid onderzocht wat voor u de best passende oplossing is.

Dit vereist veel vakkennis, ervaring en up-to-date kennis van de markt. Wij kunnen u garanderen dat onze adviseurs aan deze vereisten voldoen. Wij houden voortdurend onze kennis actueel. Onze adviseurs zitten dus regelmatig achter de studieboeken om u van een goed advies te kunnen voorzien.

Met vriendelijke groet,

Martijn Hendriks

Lees meer...

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN HBG FINANCIËLE DIENSTVERLENING 

 

- Versie Februarie 2013 

 

Introductie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. 

In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond. 

 

Kerngegevens

De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de bijlage bij deze brief. In deze bijlage dienstenwijzer genaamd, 

treft u informatie over ons aan over onder meer de adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer, 

waaronder wij staan ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) 

 

Onze gebruikelijke dienstverlening

Elke klant is voor ons uniek.

Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. 

 

Wij zijn onze klanten als volgt van dienst :  

 

- Wij maken eerst kennis, waar bij wij over en weer aan mekaar duidelijk maken wat wij voor mekaar kunnen betekenen. 

 

- Wij inventariseren de wensen en doelstellingen van de klant. 

 

- Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren. 

 

Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij samenwerken. 

Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aan gegaan om 

speciefiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen. 

 

- Wij kunnen de contacten tussen de klant en de financiële instelling, waarbij deze een financieel product kopen verzorgen. 

 

- Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financieel product. 

 

Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. 

Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in het product. 

 

Hoe worden wij beloond 

  

- Wij maken gebruik van Provisie 

 

Als kantoor maken wij bedrijfskosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten, 

die wij van de financiële instelling ontvangen, waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. 

Deze wijze van vergoeding noemen wij "provisie". De financiële instelling zal deze altijd verwerken in de prijs / premie 

van het product. 

 

De vergoeding d.m.v. provisie is van toepassing schadeverzekeringen m.u.v. arbeidsongeschiktheidverzekeringen en 

gedeeltelijk van toepassing bij financieringen.

  

- Wij maken gebruik van Service Abonnementen 

 

Wij maken gebruik van de service abonnementen van Voogd & Voogd 

Voor meer informatie kunt deze persoonlijk vragen aan onze adviseur. 

 

- Wij maken gebruik van een Mini Leven Abonnement

 

Dit is een minimale vergoeding voor telefonisch contact, voor nazorg, adviezen en mutaties. 

U heeft daarbij recht op 10 minuten telefonisch contact per jaar. 

De kosten van dit mini leven abonnement is minimaal 1,5 euro per polis per maand of 18 euro per jaar. 

 

- Wij maken gebruik van Fee 

 

Bij deze vorm van vergoeding betaalt u eenmalig een bedrag voor de advisering en bemiddeling van het afgenomen product. 

U kunt deze vergoeding in eens of tot maximaal 60 maanden betalen.

 

- Wij maken gebruik van Uurloon

Bij deze vorm betaalt u een uurloon van 125 euro per uur. 

 

U ziet exact wat onze kosten zijn

Als wij door u worden beloond, dan ziet u exact wat onze beloning is, voordat u een complex financieel product via onze bemiddeling gaat

aanschaffen. 

 Bij deze geven wij u een uren indicatie van de tijdsduur voor complexe financiële producten :

 Gemiddeld 3 tot 6 uur

- Arbeidsongeschiktheidverzekeringen,

- Beleggen / Vermogensopbouw       

- Financial Lease / Particulieren Kredieten                  

- Levensverzekeringen                          

 

Gemiddeld 1,5 tot 3 uur  

- Risicoverzekeringen

- Uitvaartverzekeringen   

Lees meer...

De bescherming van uw privacy wordt door ons gewaarborgd. Uw gegevens worden dan ook met de grootste zorg behandeld. Ons kantoor is voor de verwerking van al uw persoonsgegevens daarom ook aangesloten bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Klik hier voor meer informatie van het CBP.

Lees meer...

HBG Financiele Dienstverlening BVBA, Onafhankelijk Verzekeringsmakelaar, Gevestigd te Antwerpen, onder ondernemingsnummer 0834456356

copyright 2013, design by PJP Projects